Wie wij zijn

Wie wij zijn

Mensenbureau

mensenwerk is een uitzendbureau, maar wij zouden het liever een mensenbureau noemen omdat bij ons niet het werk, maar de méns centraal staat. Wij zien werk als een middel om mensen te laten groeien.

Visie

Als medewerkers waardering krijgen in alle facetten van hun mens-zijn, hebben ze een grotere kans op een gelukkiger leven. Dat is de visie van mensenwerk. Wij stellen onszelf dan ook ten doel – onze missie – om iedereen die wij bemiddelen te laten ervaren dat zij als mens worden behandeld en niet alleen maar als een medewerker.

 

Basisbehoeften

Naast eten en drinken en een dak boven je hoofd, heeft iedereen behoefte aan erkenning. De Amerikaanse psycholoog Maslow heeft ons geleerd dat erkenning een van de belangrijkste voorwaarden is voor een zinvol en gelukkig leven. Werk is daarbij een belangrijk onderdeel. Niet alleen voor je inkomen, maar veel belangrijker: als manier om een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij en aan de ontwikkeling van jezelf.

maslow

Vertrouwen

We zien dat vertrouwen het cement is van de relatie tussen werkgever en werknemer. Een onderzoek van het Amerikaanse pr-bureau Edelman wijst uit dat Nederlanders, als het om vertrouwen gaat, het bedrijfsleven het meest vertrouwen.

Nederlandse werknemers die aangeven hun werkgever te vertrouwen, ‘belonen’ de werkgever met een grotere toewijding, ze zijn meer betrokken en loyaler en ze hebben een hogere bereidheid om publiekelijk voor het bedrijf op te komen.

%

Grotere toewijding

%

Betrokkenheid

%

Loyaliteit

%

Publiekelijk voor het bedrijf op te komen