Het aantal vaste contracten neemt toe en het aantal uitzendbanen neemt af. Dat blijkt uit een update van de Flexbarometer, een initiatief van FNV, ABU, TNO en CBS. In het vierde kwartaal van 2019 hadden 5,6 miljoen werknemers een vaste arbeidsrelatie. Dat zijn er 205.000 (ruim 4%) meer dan een jaar eerder. De toename past in de huidige trend op de arbeidsmarkt.

 Het aantal werknemers met een flexibele arbeidsrelatie is tot 2019 vrijwel voortdurend gegroeid, mar in het vierde kwartaal was dit flink minder dan in dezelfde periode vorig jaar (5%).

 Conjunctuurbeweging en effecten van de Wab
Na een groei van zeven jaar voelt de uitzendbranche nu als eerste dat de groei van de economie afzwakt. Ook de krapte op de arbeidsmarkt speelt de branche parten. Opdrachtgevers zijn eerder bereid om mensen een vast contract aan te bieden. Hierbij speelt ook de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) een rol.

 Mensenwerk
Mensenwerk gelooft er in dat waardering, zekerheid en betekenis belangrijk is voor een mens en dat iemand zijn of haar werk hier een substantieel onderdeel van vormt. Onze visie is dat een overeenkomst voor onbepaalde tijd hier aan kan bijdragen! Vreemde visie voor een uitzendbureau? Wanneer onze klant een uitzendkracht een overeenkomst voor onbepaalde tijd aanbiedt, zien wij dit als een bevestiging dat wij ons werk goed doen. Dit betekend namelijk dat wij voor zowel klant als kandidaat waarde hebben kunnen toevoegen en dat is precies de bijdrage welke wij willen leveren!