Samenwerking MeW & GOC

Samenwerking MeW & GOC

Mensenwerk werkt met verschillende partners samen op het gebied van het opleiden van mensen. Daar waar voor verschillende banen er een krapte is op de arbeidsmarkt, zien wij dat er géén krapte is in goede, gemotiveerde mensen. Vanuit onze samenwerking met...
Overeenkomst onbepaalde tijd

Overeenkomst onbepaalde tijd

Het aantal vaste contracten neemt toe en het aantal uitzendbanen neemt af. Dat blijkt uit een update van de Flexbarometer, een initiatief van FNV, ABU, TNO en CBS. In het vierde kwartaal van 2019 hadden 5,6 miljoen werknemers een vaste arbeidsrelatie. Dat zijn er...